Είσοδος στο blog

Σας καλωσορίζουμε στο ιστολόγιο του σχολείου μας

Η ώρα στον κόσμο

Αναζήτηση

Δευτέρα, 30 Ιουνίου 2014

Διαδραστικός πίνακας, βιντεοπροβολέας και latop σε κάθε Στ' τάξη του Δημοτικού

Σε προηγούμενη ανάρτηση είχαμε πει ότι θα εξοπλίζονταν με διαδραστικό σύστημα διδασκαλίας η κάθε Ε' και ΣΤ' τάξη της Ελλάδας. Τελικά το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού, προϋπολογισμού 42.856.730,00 ευρώ, για την προμήθεια και εγκατάσταση Διαδραστικών Συστημάτων (που θα περιλαμβάνουν Διαδραστικό Πίνακα, Βιντεοπροβολέα με την βάση του, Φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή, με εγκατεστημένα όλα τα απαραίτητα και περιγραφόμενα στην αναλυτική διακήρυξη λογισμικά) με την απαραίτητη Δικτύωση και Επιμόρφωση για όλες τις τάξεις και τα τμήματα των Γυμνασίων, για την ΣΤ΄ τάξη των Δημοτικών Σχολείων και για όλα τα τμήματα της Α’ Τάξης ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ της Χώρας.

Για να δείτε τα σχολεία όλης της χώρας που αφορά ο διαγωνισμός πατήστε εδώ . Και το Σχολείο Σαγεΐκων θα προομηθευτεί διαδραστικό σύστημα.  Στο κάτω σημείο του xls υπάρχουν πέντε τμήματα, όπου πρέπει να τα πατήσετε για να δείτε τα αντίστοιχα σχολεία.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ : Συνολικά θα γίνει η προμήθεια:
• 17.960 Διαδραστικών Πινάκων (σε Δημοτικά , Γυμνάσια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ)
• 17.960 Βιντεοπροβολέων και βραχιόνων εγκατάστασης (βάσεις) των βιντεοπροβολέων
• 17.960 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Laptops)
• 13.882 Δομημένων Καλωδιώσεων,
• 3.325 Δικτυακών Υποδομών

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ : Το έργο διαιρείται σε πέντε (5) τμήματα. Κάθε υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί να υποβάλλει προσφορά σε τουλάχιστον ένα (1) τμήμα, χωρίς να υπάρχει περιορισμός στο πλήθος των τμημάτων για το οποίο μπορεί να υποβάλλει προσφορά. 
Προϋπολογισμός ανά τμήμα :
Τμήμα 1: 8.430.028,03 € 
Τμήμα 2: 8.819.974,67 € 
Τμήμα 3: 8.232.040,64 € 
Τμήμα 4: 8.280.936,98 € 
Τμήμα 5: 9.093.749,68 €

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ : ΝΑΙ – Όπως στο αναλυτικό Τεύχος της Διακήρυξης.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : Έντεκα (11) μήνες από την ανάθεση της σύμβασης.
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ : Η χαμηλότερη τιμή. 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 03/09/2014 - 


Πηγή http://www.esos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου