Είσοδος στο blog

Σας καλωσορίζουμε στο ιστολόγιο του σχολείου μας

Η ώρα στον κόσμο

Αναζήτηση

Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Από την πρώτη απογραφή στην Ελλάδα (1828) ως την τριακοστή (2011)

Μελετώντας όλα τα στοιχεία από τους συνδέσμους που παρατίθενται στη συνέχεια, μπορούμε να βγάλουμε πολλά και ενδιαφέροντα συμπεράσματα, να κάνουμε αξιολογήσεις πολιτικών επιλογών αλλά να κάνουμε και εκτιμήσεις για το μέλλον. 

Αξίζει π.χ. να αναφερθούμε για ιστορικούς λόγους  στο διπλανό πίνακα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών το 1867 που δείχνει τα αποτελέσματα της πρώτης απογραφής του 1828 και τον γενικό πληθυσμό της Ελλάδας (Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα και μερικά νησιά) να ανέρχεται στις 753.400.  Στον ίδιο πίνακα φαίνεται και η ελάττωση του πληθυσμού μετά την Επανάσταση, αφού η εκτίμηση για τον πληθυσμό της Ελλάδας, όταν άρχισε η Επανάσταση, ήταν 938.765.

Στην απογραφή του 2011 παρατηρούμε ότι ο Μόνιμος Πληθυσμός (Έλληνες και αλλοδαποί) της Ελλάδας ήταν 10.787.690 ενώ το 2001 ήταν 10.934.097. Η μεταβολή δηλαδή στον γενικό πληθυσμό ήταν  -1,34%. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων απογραφών παρατηρούμε ότι όλες οι περιφέρειες της χώρας είχαν αρνητική μεταβολή με εξαίρεση την Κεντρική Μακεδονία που παρέμεινε αμετάβλητη και το Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη που παρουσίασαν θετική μεταβολή. Από τις υπόλοιπες περιφέρειες τη μεγαλύτερη μείωση πληθυσμού, με εξαίρεση το Άγιο Όρος (-6,68%),   παρουσίασε η Δυτική Ελλάδα (-5,73%) 

Στο link που ακολουθεί http://el.wikipedia.org μπορούμε να δούμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και πίνακες από όλες τις απογραφές που έχουν γίνει στην Ελλάδα μέχρι τώρα.

Στον ενσωματωμένο πίνακα με στοιχεία της απογραφής του 2011 που υπάρχει στο link http://www.statistics.gr μπορούμε να δούμε τον "Νόμιμο Πληθυσμό" της Ελλάδας, δηλαδή τους  δημότες με ελληνική υπηκοότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο πληθυσμός αυτός ήταν 9.903.268

Στον ενσωματωμένο πίνακα με στοιχεία της απογραφής του 2011 που υπάρχει στο link http://www.statistics.gr μπορούμε να δούμε τον "Μόνιμο Πληθυσμό" της Ελλάδας, δηλαδή τους Έλληνες και αλλοδαπούς. Όπως είπαμε και πιο πάνω ο πληθυσμός αυτός ήταν 10.787.690.

Πηγές: http://el.wikipedia.org
            http://www.statistics.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου